Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

144.3m FM

Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar

opinion

Holmlund ansågs i förhandssnacket stå för betong, byggande, beslutsförmåga och bufflighet.

Dagens Nyheter

En handlingskraftig och stabil traditionalist, som ger raka besked och får saker gjorda. Men det intressanta 18 år senare är kanske inte i första hand kontrasterna mellan dem, utan den spänningsfyllda helhet de bildade tillsammans. Nog är det i fältet mellan de polerna som mycket av umepolitiken utspelat sig sedan dess — ofta projektrelaterat snarare än verksamhetsrelaterat. Och om det funnits en övergripande idé har det varit att de två perspektiven förutsätter varandra.

Möjliggöra tillväxt genom kultur och utbildning, möjliggöra kultur och utbildning genom tillväxt. Som sårigast för de styrande har det varit när de två perspektiven hamnat på kollisionskurs.

Då har en världsbild — en helig kompromiss — hotat att rämna. I en intervju med VK på vårvintern varnade då nyss avgångne kommunalrådet Torsten W Persson sina efteträdare för att slå sig till ro. Kulturell och ekonomisk utveckling sida vid sida.

Nu söker sig kapitalet hit! Det är den logiska slutpunkten för flera decenniers — i några av de mest uppmärksammade projekten hårt ifrågasatta — kompromisser kring en grundtanke att kultur och tillväxt hör ihop tätt intill varandra. I det går att ana vad som ska komma. Margareta Rönngren, Hans Lindberg, Åsa Ögren och Christer Lindvall fick i anslutning till artikeln ge mycket korta svar på vad de står för. Givetvis har de betydligt mer att säga än som fick plats, men det är ändå intressant att ordet kultur inte förekommer i något av svaren som redovisas, medan tillväxt, jobb och samarbetet med universitetet betonas precis som förr.

Efter kommer, när politiker tvingas välja bara en utmaning att lyfta fram bredvid tillväxt och jobb, kulturperspektivet att ersättas av ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. En sånt skifte skulle kunna fungera intellektuellt frigörande för den lokala kulturpolitiken — som efter års nyttomantran, intensifierade av pressen att vinna stöd förriskerar fastna i ett överbetonat prestige- och projektperspektiv.

Efter höjdpunkternakanske en förskjutning tillbaka "Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar" verksamhetsperspektiven välkomnas med viss lättnad av sektorn.

Och förr eller senare börjar system missbrukas. De som råkar värst ut, är de som befinner sig i störst underläge redan från början. Det här förfarandet blir ännu värre genom att det är kopplat till en lång, mörk historia av rasism och förföljelser riktade mot just romer. Både hon och hennes kristdemokratiska parti hade fått nog av regeringskollegorna, liberala FDP. Varje röst till oss, inga stödröster till FDP. Merkel ville prioritera det egna partiets resultat även om det skulle innebära slutet för den nuvarande regeringskoalitionen.

Så blev det också, i båda avseendena. En stund under sammanräkningen såg det rentav ut som om kristdemokraterna skulle vinna en egen majoritet av förbundsdagsmandaten och få möjlighet att regera på egen hand. Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar när detta skrivs är tendensen att det fattas ett par mandat till storslam. Spänningen har bestått av frågan om huruvida även den nuvarande koalitionsregeringen skulle få klartecken att fortsätta.

Det fick den inte. Med runt 4,8 procent åker FDP ur förbundsdagen, och går en osäker framtid som parti till mötes. Men också att de för att vinna stöd för det internt kommer att sälja sig dyrt i förhandlingarna.

Men det är tveksamt om de gröna vågar ett sånt experiment efter ett svårt valnederlag med bara drygt 8 procent. För bara något år sedan hade de förhoppningar om mer än det dubbla. Redan igår var den interna eftervalsdebatten hård mellan mittenfalangen — som stört sig på partiets valkampanj — och vänsterfalangen.

För tysk inrikespolitik vore en sådan koalition hämmande, och sannolikt skulle frestelsen inom SPD växa att trots allt Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar ett samarbete vänsterut fram emot nästa val. För Europa däremot, som Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar den tyska valrörelsen med bävande intresse, skulle en stor koalition i Berlin inte innebära några större förändringar. För att hon var kvinna och hade sin bakgrund i DDR.

För att hon uppträdde så försynt och tafatt i medierna. För att hon hade en konstig frisyr och vardagliga kläder. För att hon verkade sakna bultande maktinstinkt. Helt enkelt för att hon inte var en typisk västtysk, manlig, högljudd, självsäker machopolitiker.

Stylisterna har tillkommit som rådgivare kring Merkel på samma sätt som de alltid fanns med Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar kanslerföreträdaren, socialdemokraten Gerhard Schröders närhet, vilket otaliga bildspel på tidningarnas hemsidor med Merkels förvandling från murens fall och fram till i dag avslöjar.

Prästdottern Merkel, medveten om att Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar inte var till fördel för Schröders framtoning när han presenterade impopulära social- och arbetsmarknadspolitiska reformer, koketterar hellre med sina potatissoppor och sina fotvandringar.

Merkel är, att påstå något annat vore nonsens, en knallhård och osentimental maktpolitiker i lika hög grad som en Helmut Kohl eller en Gerhard Schröder någonsin var.

Andra tittar på hennes östtyska bakgrund, eller på hennes bakgrund som naturvetare. Några menar att det helt enkelt har med hennes unika personlighet och politiska begåvning att göra. Många påpekar att hon dök upp på rätt plats i rätt tid, när samhällsutveckling och nya. Trots att Merkel har stora förtjänster har hennes sätt att bedriva politik också påtagliga brister, och de bristerna kan få konsekvenser när hon efter det tyska valet sannolikt får inleda sin tredje period som Europas mäktigaste.

Hon söver anhängare, motståndare och medborgare, suger ut all konfliktpotential ur inrikespolitiken, undviker att fastna i dogmatiska positioner. Det var en lustighet, med en kärna av sanning och allvar. Mod till strukturreformer av det slag den rödgröna regeringen under Schröder visade, har hon inte haft sedan hon blev kansler.

Europa behöver mer än skuldsanering. Den tyska energipolitiken, viktig som exempel för alla som önskar se kärnkraften avvecklad, är misskött och ifrågasatt.

I Tysklands kommuner växer ett regionalt skuldberg i det dolda.

Norges rödgröna koalition valtestas nästa...

De låga tyska arbetslöshetssiffrorna döljer missförhållanden på arbetsmarknaden. Utbyggnaden av barnomsorgen, viktig för jämställdheten, går för trögt. Merkel förvaltar kompetent och sansat, men gestaltar föga; hon avpolitiserar det mesta hon rör vid. Hon är populär, omdömesgill, men sitter i viktiga frågor, och mot bättre vetande, passivt av tiden. Men den Merkel vore ingen given valsegrare och glimtar därför fram alltför sällan. Många påpekar att hon dök upp på rätt plats i rätt tid, när samhällsutveckling och nya normer fått väljarna att tröttna på machopampar och längta efter politiker med annan framtoning.

Trots att Merkel har stora förtjänster har hennes sätt att bedriva politik också påtagliga brister, och de bristerna kan få konsekvenser när hon efter det tyska valet sannolikt får inleda sin tredje period som Europas mäktigaste politiker.

Enda frågan tycks vara om hon ska få fortsätta leda en koalition med sargade liberaler i FDP eller få återgå till en blocköverskridande koalition med stukade socialdemokrater i SPD vilket Merkel förmodligen i hemlighet skulle föredra. Mer Annika än Pippi, skriver Der Spiegel om ena språkröret Katrin Göring-Eckardt, och det andra språkröret Jürgen Trittin har fastnat i en debatt om de grönas tidigare krav — i dag tar partiet helt avstånd från den åsikten — på avkriminalisering av sexuellt umgänge mellan barn och vuxna.

Och det ser inte ut som om piraterna eller eurokritiska AfD, ska klara 5 procentspärren, även om AfD kan gynnas av ett lågt valdeltagande. Det finns författare som man älskar inte bara för vad de skrev utan också för vilka de var som människor eller som man rekonstruerar dem ur källor, fantasi och samtida perspektivvad de stod för, hur de kämpade, hur de tidigt, tidigare än alla andra, upprätthöll värdigheten och humanismen när andra inte såg eller ville se vad som pågick.

Fem månader senare tog han livet av sig, ensam på ett enkelt hotellrum i Cannes. Han var bara ett år yngre än den mångbegåvade systern Erika, med vilken han skulle dela en nära förbundenhet livet ut. Trots att skuggan från fadern vilade Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar över hemmet i München — barndomen utspelades under det wilhelminska kejsartysklands sista år och första världskriget — lyckades de utåtriktade och självmedvetna Klaus och Erika, i en syskonskara på sex, att frigöra sig relativt tidigt.

Berlin på tjugotalet var staden som lockade för en ung homosexuell med författardrömmar. Det homoerotiska temat skulle förbli närvarande i både texter och liv, uttalat där fadern i sina verk bara antytt och viktigt för att förstå Klaus Mann.

Han och Erika reste mycket på tjugotalet, rotlösa från början, bland annat på en omtalad resa runt Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar med USA som destination, en vistelse som skulle väcka Klaus kärlek till Amerika. Han sökte lust, upplevelser och njutning, och var snarare antipolitisk till sin tendens, som många i samma generation.

Direkt, tidigt, såg Klaus Mann faran för en kommande Hitler-diktatur och förstod att alla som varit politiskt apatiska nu måste väckas till medvetenhet och hållning. Outtröttliga var försöken att genom egna texter, tal, tidskrifter och maningar mobilisera ett motstånd, på humanistisk grund, mot den framväxande faran. Han fanns med de amerikanska trupperna i Italien och återvände till Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar som amerikansk militärjournalist sommaren Men allt färre projekt gick att förverkliga.

Den 14 september nästa år...

Uwe Naumann räknar upp några av dem i sin fotodokumentära bok om Klaus Mann:. En idé till Mozart-film blev inte av, planer på en film om konstförfalskaren Hans van Meegeren gick inte i lås, andra filmidéer föll också. Kan man låta bli att föreställa sig den som en tidig föregångare till Änglar i Amerika?

Medan medlöparen Gustaf Gründgens på nytt tilljublades på Berlins teaterscener, som om ingenting hade hänt. Det måste ha känts in i märgen. Inga uppgifter på världshistoriska barrikader skyddade från självdestruktiva tankar.

Logga in på Dagens Nyheter

Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar det kapitalistiska väst, med McCarthy-stämningar, kände han sig allt mindre hemma. I det socialistiska öst fanns inget utrymme för liberala friheter. Kvällen den 20 maj tog han en överdos sömntabletter på sitt rum. Det var inte första gången "Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar" försökte ta livet av sig. Men den här gången upptäckte honom ingen i tid. De hittade honom dagen efter, för sent. Av familjen var bara brodern Michael — som 30 år senare också begick självmord — närvarande vid begravningen.

Sån är litteraturen, att det svarta kan frigöra ett eget skimmer:. Sammanbrottet skulle komma plötsligt och kan få en komplett, slutgiltig karaktär. Den positiva utvecklingen tar tid på sig, och förblir ofullständig. Men den historiska processen skulle få gå vidare, med nya kriser, nya vändpunkter… Det skulle komma en fortsättning, och redan det betyder mycket. Kampen, osäkerheten, rädslan, förvillelsen, allt skulle fortsätta. Vi skulle inte få ro.

Ro ges inte, in i det sista. Politisk chefredaktör på VK, Umeå. Umeå, Västerbotten Norges rodgrona koalition valtestas nasta ar Norrland, om svensk inrikespolitik, om europeisk politik, om digitaliseringen, informations- och övervakningsekonomin, om personlig integritet, om psykisk ohälsa, om demografi, om åldrande och om personer inom politik, kultur, idrott, forskning och näringsliv som intresserar mig.

Politik nära och fjärran, poesi, historia, teatervetenskap, baseball Toronto Blue Jaystennis, trav, handarbete virkningHertha BSC. En nyckel till fortsatt tillväxt i Umeå, menade Persson, är kulturens centrala ställning. som de fyra senaste åren suttit i en koalition tillsammans med CDU/ CSU SPD växa att trots allt pröva ett samarbete vänsterut fram emot nästa val. Mod till strukturreformer av det slag den rödgröna regeringen under.

(Det här är del 2 i serien ”Min akademi, 18 idoler”, om Althea Gibson (). . Teoretiskt kan även en nyskapande koalition mellan CDU/CSU och de SPD växa att trots allt pröva ett samarbete vänsterut fram emot nästa val.

Mod till strukturreformer av det slag den rödgröna regeringen under. Det gör att Alliansen är klart större än de rödgröna. . Nästa besök var hos Bebex, är ett litet men snabbt växande företag i enorma. Genusforskning bör (i likhet med i Norge, Frankrike och Ungern) inte få forskningspengar eftersom den är en .

Och dagen till ära lägger jag nu ut de största och viktigaste valtesterna och.

MORE: Gais nasta klubb att testa brassar

DU ÄR HÄR: