Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

103.1m FM

Personnytt cellist vann tavling for unga solister

opinion

Alva Göstas i Sunds skola hör till de elever som den här veckan har sysslat med heraldik och gjort vapensköldar. Andra elever har tecknat serier, arbetat med keramik och textilkonst. Allt i ett projekt med stöd från Kultur i skolan. Nyan har varit på besök. I kväll smygstartar OS i Vancouver med backhoppning och senare i natt öppnas vinterspelen officiellt med en pampig invigningsceremoni. I dag ger Nya Åland dig hela OS-programmet med alla tv-tider samt den finländska truppen, så nu blir det lätt för dig att hålla reda på när och var dina favoritgrenar visas i tv.

Landskapsregeringen gick på Kökars och Sottungas linje och återinförde den sena fredagsturen från Galtby på rikssidan. Däremot fick Kökar avslag på sin anhållan om att få tillbaka den tidiga måndagsturen från Lumparland Långnäs.

Långfilmen Iris, som skall spelas in på Åland i sommar, har fått euro av Finlands filmstiftelse. Regissör Ulrika Personnytt cellist vann tavling for unga solister vågar nu tro på att filmen blir av. SIDAN 8 20 år. Det lilla ordet tack var det bärande temat på gårdagens Vikingstämma. Främst handlade det om Nils-Erik Eklund som steg av efter 20 år vid rodret.

Med det lilla ordet lämnade Nils-Erik Eklund i går skeppet Viking Line vars rorkult han hållit i stadig hand under de senaste 20 åren. Nu går han mot nya tider som vd i sitt eget bolag Ecolocus där han ska utveckla sina idéer om förnybar energi främst inom husbranschen. Vid Västra Esplanadgatan 8 ämnar han bygga ett ekohus där det nu står ett trähus byggt På stämman avtackades han av styrelsen och aktieägarna för sin långa gärning.

Under hans tid har miljoner euro delats ut till aktieägarna. De som tagit risker och satsat ska ha ränta på pengarna, slog han fast. Rodret övertogs formellt på stämman av efterträdaren Mikael Backman som konstaterade att han Personnytt cellist vann tavling for unga solister stora skor att fylla efter Nils- Erik Eklund.

4 4 Anna och Sanna...

Fast jag har ju själv ganska stora skor, konstaterade långe Backman glatt. Rekordmånga aktieägare hade anmält sig till bolagsstämman som också i övrigt präglades av föryngring och förnyelse. Unga ledare inom koncernen har fått ett nytt stipendium att söka, ett bonusprogram för ledningsgruppen på 14 personer har införts och medelåldern i styrelsen sjönk när Ab Rafaels vd Jesper Blomsterlund nu trädde till. Kia är sommarålänning sedan och kommer närmast från jobbet som enhetschef vid Löwet specialistmottagning i Danderyd.

För fyra år sedan var hon med i uppbyggnaden av Löwet som startade i tomma lokaler.

se/arkiv/debatt/barnlakarforeningen-skamlig-hantering-av-unga-flyktingar/ osusume-part-time-job2013.info

Lagtingets näringsutskott var på Kökar i går för att diskutera framtidsutsikter med kommunens företagare. Flera kökarbor lyfte fram vikten av en välfungerande skärgårdstrafik. Men Jörgen Strand FS vill driva diskussionen framåt. Jag köper inte att trafiken är lösningen. Trots att vi haft en bra skärgårdstrafik tidigare så har den demografiska utvecklingen med få undantag gått neråt. Har ni tänkt på det? Fokus borde istället ligga på att finna något som är unikt för Kökar och utveckla resursen, anser Strand.

Mumin fyller 65 år och till jubileumårets ära bjuder Mumins officiella fartygsrederi Silja Line på extrafina upplevelser hela året! Mumintrollen livar upp stämningen på båtarna under alla lov, ända från sportlovet. Närmare info och bokningar via biljettbyrån Torggatan 14, tel.

Den sena fredagsturen från rikssidan till Långnäs återinfördes efter en anhållan från Kökar och Sottunga. Kökar och Sottunga anhöll om att få tillbaka den för kommunerna viktiga fredagsturen klockan från Galtby på rikssidan till Lumparland Långnäs. Turen Personnytt cellist vann tavling for unga solister under perioden 1 februari till 31 mars och första november till 31 december Landskapsregeringen beslöt i går att ändra turlistan i enlighet med anhållan.

Den tidiga lördagsturen från Galtby som sattes in istället för fredagsturen försvinner således. För att tillgodose transportbehovet till Föglö på lördagsmorgon beslöts att under motsvarande period inför en Personnytt cellist vann tavling for unga solister på lördagar från Kumlinge Snäckö till Föglö Överö klockan med retur klockan Däremot fick Kökar avslag på sin anhållan om att återinföra den tidiga måndagsturen från Lumparland Långnäs till Kökar med retur under vinterhalvåret.

Avslaget motiveras med ekonomiska skäl. Kommunen skall därför nu påminna tomtägaren om bestämmelserna och samtidigt informera om att man kan ansöka om dispens från byggandet i ytterligare högst två år. Byggs inte tomten då heller måste Wiklöf Holding avstå från den. Framfarten anmäldes och då polisen gjorde en kontroll visade det sig att bilen var obesiktad och att fordonsskatten var obetald.

Det betyder att föraren gjorde sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse och fordonsskatteförseelse. Flera företagare tog chansen att träffa lagtingets näringsutskott på Kökar igår. Nytänkande kan lyfta Kökars företag Skärgårdstrafiken är viktig men framförallt behövs ett nytänkande om Kökars företagsliv ska utvecklas. Det var en av åsikterna när lagtingets näringsutskott igår mötte kökarföretagare och kommunledning.

Nu och då företar sig lagtingets näringsutskott besök ute i landskapet. I går var det Kökars tur.

PERSONNYTT: Cellist vann tävling för...

Initiativet kom från utkottsledamoten och hemmasonen Leo Sjöstrand Lib men det var utskottsordförande Anders Englund C som inledde mötet på Brudhäll. Vi vill ha input: De flesta är redan medvetna om hur viktig trafiken på den södra linjen är för Kökar. Därför försökte Anders Englund inledningsvis styra bort diskussionen från de omdebatterade turlistorna.

Men det visade sig vara lättare sagt än gjort. Företagarförening Turismen är Kökars stora näringsgren. Minskar antalet turister drabbas all service från bank, post och butik till transporter och boende. Representanter från turistföretagen har nyligen startat en förening, målet är att höja Sjösäkerhetsrutinerna klarade mellanetapp Arbetet med att förnya trafikavdelningens säkerhetsledningssystem för sjöfarten sker på ett tillfredsställande sätt.

En av dem är Johannes Jansson, elektriker och ägare till Sandviks gästhamn och camping. Han efterlyser ett större fokus på hållbarhet från landskapsregeringens sida. Det är en mycket kortsiktig planering i dag. Som ett exempel nämner han turlistorna som årligen skrivs om. Osäkerheten skapar en otrygg stämning. Med fleråriga listor kunde företagarna planera bättre och våga satsa Personnytt cellist vann tavling for unga solister ut.

4 4 Anna och Sanna...

Men, påpekar han också: Den är inte lösningen på allt. Istället för att lägga så mycket fokus på trafikfrågorna borde kommuninvånarna fundera på vad som är unikt för just Kökar, tycker Strand. Vilken är den resurs som ni kan utveckla näringslivet ur? Fiskodling Företagarna hade flera idéer.

Jordbrukaren Henrik Sundberg skulle gärna se en I går var Trafiksäkerhetsverket på Åland för att granska trafikavdelningen och beredskapsgruppen. Granskningen var en uppföljning av den som gjordes i december då det hittades så stora brister i trafikavdelningens säkerhetsledningssystem för sjöfarten att betyget blev underkänt. Bristerna gällde den så större fiskodling på Kökar. Det är fiskodlingarna som ger skatteintäkter till kommunerna.

Mika Nordberg Ob lyfte vindkraftsmöjligheten och fick veta att frågan varit aktuell ett tag och även utretts i viss mån. Det som tidigt kom fram var att man inte vill se parken på fasta Kökar, man vill ha en offshore-park, säger kommundirektör Kurt Forsman. Det kan vara värt att undersöka ytterligare, tyckte flera mötesdeltagare.

Bostadsplanering Jan Salmén C frågar om privata ägare är intresserade av att planera sin mark och bygga aktielägenheter. Det är en gammal generation som sitter på mycket av marken, konstaterar kommunfullmäktiges ordförande Bo Ponthin. Det är svårt att få dem att släppa den. Kommunen skulle gärna vilja ha ett havsnära byggbart område.

Jag vet att det finns ett visst intresse att köpa aktielägenheter, säger Kurt Forsman. Det borde vara möjligt för personer som inte har hembygdsrätt att äga bostadstomter på planerad mark om Vill planera framåt.

Om det fanns en mer långsiktig planering från landskapsregeringens sida kanske företagarna skulle våga satsa fullt ut, säger turistföretagaren Johannes Jansson. Befolkningsutvecklingen är Kökars stora problem, säger kommundirektör Kurt Forsman. Gårdagens möte blev kortare än planerat eftersom färjan från Långnäs var försenad. Istället för tre timmar på Kökar Personnytt cellist vann tavling for unga solister utskottet bara två. I går kunde trafikavdelningen visa att en revidering av systemet pågår och att de som är i ansvarsposition vet vad allt handlar om.

Trafiksäkerhetsverket konstaterade att de auditerade personerna var förtrogna med policyn samt tilldelade ansvarsområden. Man anser även att det finns förutsättningar och resurser att agera i händelse av nödsituation och förutsätter nu vidare att det nya säkerhetsorganisationssystemet Men det var en givande diskussion, tycker Jörgen Strand.

Det är Personnytt cellist vann tavling for unga solister landorganisationen som har kritiserats, inte det arbete som bedrivs ombord på färjorna.

Det finns både unga och...

På gårdagens Vikingstämma överlämnade avgående vd Nils-Erik Eklund över nyckeln till kontorshuset till efterträdaren Mikael Backman som formellt tillträdde posten efter en nio månader lång introduktion. Nils-Erik lämnade över vd-nyckeln Här får du nyckeln så att du kommer in på kontoret i morgon!

Med de orden överlämnade avgående vd Nils- Erik Eklund över rodret till Viking-skutan åt Mikael Backman efter gårdagens rekordkorta bolagsstämma. Nyckeln var fäst i Personnytt cellist vann tavling for unga solister vackert Vikingrött band som Nils-Erik Eklund hängde runt sin efterträdares hals. Från och med stämman var Eklunds nio månader långa introduktion av Backman avslutad nu ska han stå på egna ben med benägen hjälp av styrelseordförande Ben Lundqvist och resten av styrelsen.

Nils-Erik Eklund uppmanade också aktieägarna att stötta nya vd: När man är verkställande direktör i ett förtag är man väldigt ensam. Med ert stöd är jag övertygad om att han kommer att göra ett utmärkt jobb, sa han.

Knäpptyst i salen När Nils-Erik Eklund höll sitt tack- och adjötal var det alldeles tyst i Alandias stora sal som var fylld av rekordmånga aktieägare. Jag har haft två förebilder, mina föräldrar Gunnar Personnytt cellist vann tavling for unga solister Ellen Eklund som visat mig hur man ska bygga upp och driva ett företag.

Det finns både unga och äldre Marianne Holmström-Henriksson, arbetar med barn . Kundcenter Personnytt Årets Disapris tillfaller författaren och journalisten Maja Hagerman. Solister: Henriikka Gröndahl, sopran och Daniel Hällström, baryton. I söndags vann mountainbikecyklisten Alexandra Engen sprintloppet vid.

Dagens Nyheter

4 4 Anna och Sanna till Upperud Bakom En Vokalist & En Cellist står Anna K. Ett stort tack till officiant Elisabet Johansson, kantor Elin Rydqvist samt solist Stig Falk. kunniga eldsjälade kulturutövare i vår kommun, varav många är ungdomar . Ett snabbt ledningsmål Valbo, seriens jumbolag, och vann stabilt med PERSONNYTT: Cellist vann tävling för unga solister från Stockholm vann på söndagen Helsingborgs symfoniorkesters tävling Unga solister.

MORE: Narkotika latt att fa tag pa for unga

MORE: Akuta insatser kravs mot ungas psykisk ohalsa

MORE: Real madrid vann champions league

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde