Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

110.7m FM

Golfen skarper sakerheten

opinion

Som golfspelare ansvarar du för att din golfboll inte riskerar att träffa och skada någon. Här är råd och rutiner som leder till säker golf och bra samspel mellan alla som vistas Golfen skarper sakerheten golfanläggningen.

Säker golf bidrar till att  medlemmar och gäster  kan känna sig trygga på området och får spela snabbt och säkert på en välskött golfbana. Och dessutom till att  banpersonal  får en arbetsmiljö där deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

För att golfspel ska ske så riskfritt som möjligt måste golfspelare, banpersonal och andra som vistas på en golfanläggning känna till och följa de säkerhetsrutiner som gäller. Grundregeln är att du Golfen skarper sakerheten får slå om du riskerar att din golfboll eller golfklubba riskerar att träffa någon. Se till att spelpartiet framför och andra personer är utom räckhåll.

Ser du inte landningsområdet, skicka fram någon som kontrollerar att det är klart att slå. Invänta fritt spelfält eller klartecken från banpersonalen som tydligt sträcker upp en arm. Svara med likadant tecken innan du slår. Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, signalera med tydligt uppsträckt arm.

Invänta likadant tecken "Golfen skarper sakerheten" svar innan du slår. Det är ett allmänt missförstånd att du ska leta i fem minuter innan bakomvarande spelparti släpps igenom.

Nya Volkswagen Golf – Lite...

Istället står i Regler för golfspel under Etikett — Speltempo att: De bör inte leta i fem minuter innan de gör detta. Säkerhetsrutiner i samband med genomsläpp: Om bakomvarande inte syns, ställ en bag väl synlig på fairway eller motsvarande för Golfen skarper sakerheten visa att ni letar utom synhåll.

Om bakomvarande parti blir klara att slå, släpp igenom. Ge klartecken för spel med tydligt uppsträckt arm och invänta likadant tecken till svar. Meddela dina spelkamrater att du signalerat klartecken för spel till bakomvarande spelparti och ställ er i säkerhet.

Trots att majoriteten som är ute på golfbanorna visar hänsyn och följer säkerhetsrutiner sker ibland misstag och farliga incidenter.

Det gör han samtidigt som...

Många incidenter kan redas ut på plats men farligt spel kan också ge påföljder. En golfklubb kan efter anmälan besluta om utestängning, varning eller uteslutning från klubben medan ett golfdistriktsförbund kan besluta om tillrättavisning, böter eller avstängning 1—24 månader.

Så här kan du agera om du varit med om en olycka eller farlig incident på golfanläggningen: Prata med varandra och red ut vad som har hänt, hur ni borde ha agerat och vad som kan göras för att förhindra att det sker igen. Be om ursäkt om du utsatt någon för farligt spel eller obehag.

Som underlag till förebyggande åtgärder Golfen skarper sakerheten eventuell vidare handläggning kan du lämna en incidentrapport till din golfklubb. Olyckor och tillbud med personskada ska alltid rapporteras. Om du bedömer att situationen är allvarlig eller att någon tycks agera avsiktligt kan du skicka in en anmälan om bestraffning för farligt spel. Underteckna anmälan och sänd med post till det golfdistriktsförbund  som den anmälda personens klubb tillhör.

En affisch om säker golf som golfklubbar kan ladda ned, skriva ut och sätta upp på sin anläggning finns här. Mer information om bestraffningsärenden finns här. För dig som vill ha en fördjupning i ämnet finns skriften Säker golf i Sverige - rekommendationer, handläggning och regelverk. Vi använder cookies och script för att förbättra webbplatsupplevelsen och kunna ge dig relevant reklam. Rutiner för säker Golfen skarper sakerheten Om du tänker: När du ska slå ditt slag: Se till att ingen befinner sig i närheten för din sving.

Provsvinga inte i spelriktningen medan du väntar på fritt spelfält. Spela aldrig mot en green utan flaggstång.

När du möter banpersonal Banpersonal har alltid företräde — på golfbanan, drivingrangen och eventuella träningsområden. Provsvinga inte mot banpersonal medan du väntar. När du letar efter en golfboll  Det är ett allmänt missförstånd att du ska leta i fem minuter innan bakomvarande spelparti släpps igenom.

Håll ständig utkik bakåt efter bakomvarande spelparti. Fortsätt inte spela Golfen skarper sakerheten partiet som blivit genomsläppt har passerat och är utom räckhåll. I händelse av farligt spel Trots att majoriteten som är Golfen skarper sakerheten på golfbanorna visar hänsyn och Golfen skarper sakerheten säkerhetsrutiner sker ibland misstag och farliga incidenter.

Mer om säkerhet på golfbanan En affisch om säker golf som golfklubbar kan ladda ned, skriva ut och sätta upp på sin anläggning finns här. För frågor, kontakta Thomas Bergman Klubb- och anläggningsutvecklare. Invalsfrågor, föreningsjuridik, avtal, skatter och försäkring.

Som golfspelare ansvarar du för...

Hjälpte den här informationen dig? Officiella partners och leverantörer: Golfens superstjärna Tiger Woods har utsatts för mordhot med gift i Nya Nu har polisen skarpt höjt säkerheten för turneringen, uppger. Klubbens marshals skärper avgiftskontrollen på banan I marshals uppdrag ingår även att övervaka att elementära golfregler efterlevs (speltempo, säkerhet.

Nära två av tre rektorer har stärkt säkerhetsarbetet på sin skola de senaste åren, visar en undersökning Golfen skarper sakerheten Chef & Ledarskap har gjort.

Norge skärper säkerhetsrutinerna inför valet...

En av.

MORE: Aven sma upptrappningar kan aventyra sakerheten

MORE: Danmark skarper lag mot mc gang

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde