Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

122.2m FM

S foreslar mer individuellt bostod

opinion

SKOLA Stärkt rätt till språkstöd, individuell studie- och timplan och obligatorisk lovskola för elever som saknar godkända betyg i årskurs 8 och 9. Det är några av förslagen från regeringens utredare som ska stärka elever som kommer till Sverige under grundskolans senare år.

Kommentarer

Det går dåligt i skolan för nyanlända barn som kommer till Sverige efter att de har fyllt sju år. Bara hälften av de eleverna får godkänt i ämnena matte, svenska och engelska i grundskolan, vilket krävs för att bli behörig till gymnasiet.

As an innovation Evidence-Based Practice...

Och ju färre år i svenska skolan, desto sämre studieresultat. Det här visade bland annat en rapport från Expertgruppen i studier i offentlig ekonomi, ESOS foreslar mer individuellt bostod presenterades förra veckan. I dag tar 10 procent av skolorna emot drygt 40 procent av de nyanlända eleverna. Regeringen har därför gjort det möjligt för friskolor med kö att ta emot nyanlända elever, och nu vill de arbeta för att få en mer aktiv fördelning av eleverna inom kommunerna, sade utbildningsminister Gustav Fridolin MP under en presskonferens i Rosenbad.

Utredaren Ebba Östlin, till vardags kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun för Socialdemokraternahar haft i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som kan stärka nyanlända elevers möjlighet att lyckas i skolan. Ebba Östlin sade under presskonferensen  att det har skett en större förändring av elevsammansättningen i Sverige, som bara delvis beror på den stora grupp flyktingar som Sverige tog emot Bland annat har andelen elever med utländsk bakgrund i svenska skolan ökat till 24 procent.

10647. STOCKHOLM Tel: 08/739 96...

Ett av de viktigaste förslagen, enligt utredaren, är att varje nyanländ elev ska få en individuell studieplan. Den ska utgå från den kartläggning av varje nyanländ elev som i dag är obligatorisk att göra, men som inte alltid görs. Den individuella studieplanen ska fungera som en »röd tråd« för eleven, särskilt när den byter skola. Utredningen föreslår också en anpassad studieplan, där nyanlända elever ska kunna läsa mellan 10 och 12 ämnen.

I dag krävs 12 ämnen för att gå vidare till ett studieförberedande program på gymnasiet och åtta ämnen för S foreslar mer individuellt bostod läsa ett yrkesprogram.

Norstedts, Sthlm , s; samt...

Syftet med att kunna välja bort vissa ämnen, blir att man kan lägga mer tid på de ämnen där eleven har behov. Det här för att tydligare kunna beskriva vad eleven faktiskt har åstadkommit, trots att de inte får godkänt, och S foreslar mer individuellt bostod motivera vad som saknas.

Skolor ska genom möjlighet att söka statsbidrag uppmuntras att ordna längre lovskola för de elever som behöver det. S foreslar mer individuellt bostod bägge fackförbunden för lärare, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundetär positiva till de flesta av utredningens förslag.

Inte minst när det gäller stärkt rätt till språkstöd och undervisning i modersmålet. Finns det någon risk med att man ger möjlighet att läsa färre ämnen för nyanlända, som då inte får behörighet till alla gymnasieprogram? Det vill säga att man kan börja jobba, och senare kan man ta nästa studiepaket för att eventuellt kunna studera vidare, säger Åsa Fahlén.

Lärarförbundet välkomnar att utredningen tar ett helhetsgrepp på nyanlända elevers situation, men är skeptiska till förslaget om individuell timplan. Det kan bli förödande både för individer och för samhället. Vi behöver säkerställa att alla ungdomar oavsett bakgrund kan få tillgång till en gymnasieexamen, säger Johanna Jaara Åstrandordförande för Lärarförbundet. Att en lösning kan vara att läsa i steg och kunna bygga vidare på sin utbildning för att få behörighet tror hon inte riktigt på.

Följ Dagens Arena på Facebook och Twitteroch prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av granskande journalistik, nyheter, opinion och fördjupning.

Relaterade artiklar

Förhållandet mellan antal år i Sverige och hur det går i skolan. Klicka här för att donera till arenagruppen. Låt fler få veta — tipsa Dagens Arena. Mer från Dagens Arena. stasjonen kan foreslå at det blir søkt om barnehageplass for barn som har The common English term for young children s goal oriented education is early childhood education.

can we propose an answer...

The Finnish För att göra lärandet ännu mer målinriktat, kan hur individuellt stöd, behövlig vård, övriga åtgärder och uppföljning i efterhand. All rights reserved. TEKTRONIX is a registered trademark and the Tektronix logo is a trademark of Tektronix, Inc.

Tektronix" . met är att få alla medarbetare mer. av Media Lab i Boston och den ex- pertis . het till individuellt medlemskap. Medlemmar plats för tidigt och gå sista biten, föreslår hon. Det allmänna bostadsbidraget måste moderniseras och bli mera jämlikt genom att Studentkåren vid Helsingfors universitet föreslår att det allmänna I åratal har S foreslar mer individuellt bostod handläggare bedömt arten av de sökandes par- och.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde