Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.7m FM

Men man har tyngsta posterna i koalitionen

opinion

En fråga som uppmärksammas i media den senaste tiden har varit hur en rödgrön regering under ledning av Löfven kommer se ut. Vilka partier och personer kommer få vilken ministerpost och hur ska Socialdemokraterna och Miljöpartiet hantera att båda partierna värdesätter utbildningsministerposten lika högt?

Kan vi få några ledtrådar utifrån den forskning som finns rörande regeringsbildning? Fördelningen av ministerposter utgör ett betydelsefullt steg i regeringsbildningsprocessen, och i koalitionsregeringar utgör ministerposter en av de mest värdefulla varor som partierna förhandlar om. En fråga som ett flertal forskare fokuserat på är varför partier erhåller ett visst antal ministerposter. Här är den viktigaste hypotesen att finns ett starkt samband mellan hur många parlamentariska mandat ett parti bidrar med till regeringen och hur många ministerposter partiet får.

Fördelning av ministerposter i svenska...

Tidigare studier av ett stort antal Västeuropeiska regeringar har visat att det finns ett mycket starkt samband mellan partiers andel ministerposter och andel mandat. Frågan är nu om detta samband mellan partiers mandatandel och deras andel av ministerposterna kvarstår när man tar hänsyn till det faktum att olika ministerposter är olika betydelsefulla?

Det har varit en historiskt...

Tidiga analyser av fördelningen av ministerposter byggde på ett antagande om att en kulturministerpost väger lika tungt som en premiärministerpost, vilket givetvis är orimligt. I motsats till detta visade en studie från Warwick och Druckmanatt premiärministerposten i de allra flesta fall är dubbelt så betydelsefull som en genomsnittlig ministerpost.

Och Men man har tyngsta posterna i koalitionen de flesta av de 14 länder som ingick i studien var posten som utrikesminister och som finansminister också viktiga. Den här typen av analyser tar dock inte hänsyn till att partier kan värdera samma poster olika mycket, vilket är mycket sannolikt. Det vill säga, vi kan förvänta oss att vissa partier föredrar vissa specifika poster utifrån sina kärnfrågor. Tidig forskning på detta område t. Till exempel förväntade de sig att partier som definierade sig som landsbygdspartier eller agrara partier föredrog posten som jordbruksminister.

Den här typen av forskning menade också att liberala partier borde erhålla posten som finans- och justitieminister,  att konservativa partier sannolikt skulle erhålla posten som utrikesminister och försvarsminister, samt att socialistiska partier troligtvis fick posten som socialminister och arbetsmarknadsminister.

Hur väl stämmer dessa förutsägelser överens med hur ministerposter har fördelats i svenska koalitionsregeringar? I tabell 1 presenteras fördelningen av några utvalda ministerposter i svenska koalitionsregeringar under efterkrigstiden.

Om vi först tar en titt på finansministerposten så kan vi se att i alla fall som Folkpartiet ingått i regeringen, förutom i regeringarna Reinfeldt I och II, har de erhållit denna post, vilket ger visst stöd åt förutsägelsen att liberala partier föredrar den här typen av post. När vi tittar på försvarsministerposten, så ser vi att i de flesta fall där Moderaterna ingått i regeringen har de erhållit denna post, vilket ger stöd till hypotesen att konservativa partier föredrar denna Men man har tyngsta posterna i koalitionen. Denna typ av parti bör enligt Budge och Keman även erhålla utrikesministerposten, men här är resultatet mindre tydligt — denna post har erhållits av centern, folkpartiet och moderaterna i de borgerliga regeringarna.

Vad gäller posten som justitieminister så bör den enligt teorin i hög utsträckning innehas av folkpartister, men i de flesta svenska borgerliga regeringarna har Moderaterna innehaft denna post. Mycket tydligare stöd får hypotesen om agrara partier — Men man har tyngsta posterna i koalitionen denna hypotes bör centern erhålla posten som jordbruksminister, vilket de också gjort i alla svenska koalitionsregeringar.

Vad gäller socialistiska partier så tycks hypotesen att de bör inneha posten som socialminister stämma i det svenska fallet — i de få koalitionsregeringar som socialdemokraterna ingått har de erhållit denna post. I figur 1 presenteras resultaten av Bäck, Debus och Dumonts studie på ett förenklat sätt.

I studien mättes hur mycket utrymme av partiernas valmanifest som ägnades för olika politiska frågor, och huruvida partier erhöll den ministerpost som enligt valmanifesten var viktigast för partierna. Figuren visar alltså hur viktigt ett politikområde är för ett parti i genomsnittfördelat på om ett parti erhöll den ministerpost som motsvarade politikområdet eller inte.

I de allra flesta fall går ministerposten till de partier som värdesätter ett visst politikområde högre än andra partier i en koalition.

Fördelning av ledande poster i...

Vi ser dock att detta resultat varierar beroende på vilken typ av post vi studerar. "Men man har tyngsta posterna i koalitionen" mest tydliga resultatet finner vi när vi studerar miljöministerposten och jordbruksministerposten.

De partier som i hög utsträckning betonar miljöfrågor och jordbruksfrågor i sitt valmanifest, kommer med hög sannolikhet även erhålla dessa poster. Vi kan även se en viss skillnad på arbetsmarknads- hälso- och finansministerposterna, medan resultaten är mindre tydligare för andra ministerposter. Sammantaget, vad kan vi förvänta oss om vi applicerar dessa tankegångar på svensk politik?

När det gäller fördelningen av ministerposter i en kommande rödgrön regering, kan vi alltså förvänta oss att socialdemokraterna som största parti erhåller de mest betydelsefulla posterna, det vill säga, utöver statsministerposten även posten som finansminister och utrikesminister. Ett ytterligare argument för detta är det faktum att Miljöpartiet inte har någon politiker med erfarenhet av att vara statsråd och att regeringserfarenhet borde underlätta betydligt för att kunna koordinera och styra arbetet inom dessa personaltunga departement.

Om vi blickar bakåt till riksdagsvaletvar Centerpartiet det svenska parti som ägnade mest utrymme i sitt valmanifest åt att debattera landsbygds- och jordbruksfrågor. Frågor som även är en del av Centerpartiets traditionella identitet. När Reinfeldts första regering bildades var det därför ingen överraskning att jordbruksministerposten gick just till Centerpartiet. Frågan är då vad som händer med utbildningsministerposten då båda partierna ägnat mycket utrymme i valrörelsen och i sina valmanifest åt skol- och utbildningsfrågor?

Troligtvis finns det en relativt enkel lösning på detta problem. Sverige är ett av många länder i Europa som inte direkt har någon praktisk begränsning på hur många ministerposter det får finnas.

Därför finns det inte heller något direkt tryck att hålla nere antalet ministerposter. Utifrån detta är det inte Men man har tyngsta posterna i koalitionen att partierna väljer att dela på departementet, med en varsin ministerpost — både en skolminister och en utbildningsminister.

Johan Hellström   är   universitetslektor i statsvetenskap   och driver forskningsprojektet Representative Democracy in Europe   vid Umeå universitet. Ett experiment i parlamentarism, — European Journal of Political Research Tidig forskning på detta område visade att vissa typer av partier fick vissa specifika typer av poster som passade deras ideologiska profil. Till exempel förväntade de sig att partier som definierade sig landsbygdspartier eller agrara partier föredrar posten som jordbruksminister.

Den här typen av forskning pekade också på att liberala partier bör erhålla posten som finans- och justitieminister, att konservativa partier kommer sannolikt att erhålla posten som utrikesminister och försvarsminister, och att socialistiska partier troligtvis får poster som social- och arbetsmarknadsminister.

En annan, liknande hypotes om hur ministerposter fördelas baseras på tanken att vad som är av betydelse vid fördelningen av ministerposter är hur viktigt ett politikområde är för ett parti. Du kommenterar med ditt WordPress. Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Meddela mig om vidare kommentarer via e-post.

Meddela mig om nya inlägg via e-post. Hoppa till innehåll Hem Hur fördelas ministerposterna i en regering? Hanna Bäck och Johan Hellström En fråga som uppmärksammas i media den senaste tiden har varit hur en rödgrön regering under ledning av Löfven kommer se ut.

Från Bäckuppdaterad för Reinfeldt II. Figur från Bäck E-post Skriv ut Facebook Twitter. Kommentera Avbryt svar Skriv din kommentar här Fyll i dina uppgifter nedan eller Men man har tyngsta posterna i koalitionen på en ikon för att logga in: E-post måste anges Adressen lämnas aldrig ut. Skicka till e-postadress Ditt namn Din e-postadress. Ditt meddelande skickades inte - kontrollera din e-postadress! Tyvärr, din blogg kan inte dela inlägg via e-post. Den här webbplatsen använder cookies.

Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning. Om du vill veta mer, inklusive hur du kontrollerar cookies, se: Men så ser det inte ut att bli den här mandatperioden. Eftersom koalitionen inte har egen majoritet i kommunfullmäktige har man ingått en så för Vänsterpartiet, anser att det är högst rimligt att V får de poster man krävt. Fördelning av ministerposter i svenska koalitionsregeringar parti bör enligt Budge och Keman även erhålla utrikesministerposten, men här är.

Den styrande koalitionen har stärkts i valet till kommunfullmäktige – men ändå Båda blocken lyfte fram sina egna kandidater till ordförandeposterna, men Vi har gått till val på en fortsättning på treklövern, och jag har ingen.

MORE: Tummen ned for bullerskydd

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde