Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.3m FM

Utebliven debatt kan ha straffat sig

opinion

Sociala insatsgrupper, SIG, som vi tidigare skrivit om, finns i flera av Stockholms stadsdelar. De jobbar främst med att stötta vuxna kriminella, som vill lämna brottets bana bakom sig. De hjälper kriminella bort från gatan. Men i bland annat Hässelby-Vällingby riktar de sig även till minderåriga som begår brott, eller riskerar att vara på väg åt fel håll. Ofta kommer de i kontakt med ungdomar efter en orosanmälan till socialtjänsten, men de jobbar även uppsökande eller blir kontaktade av ungdomar själva eller oroliga föräldrar som vill ha hjälp för sitt barn.

Jag följer med på möten och fungerar lite som ungdomens "advokat", säger Tina Lindmark, ungdomsbehandlare. Hon och Therese Karlsson, projektledare på SIG, tycker att debatten om ungdomskriminalitet ofta är förenklad och skev. Utebliven debatt kan ha straffat sig det finns problem i familjen — vilket inte alls är säkert — så kan det vara en riskfaktor.

Men det finns flera, säger Therese Karlsson. Hon nämner dels individuella faktorer som neuropsykiatriska diagnoser eller att man är en spänningssökande person.

Om den misstänkte erkänner att...

Att bo i ett socioekonomiskt utsatt område är också en riskfaktor men Therese Karlsson och Tina Lindmark är överens om att den allvarligaste riskfaktorn är om det tidigt blir problem i skolan. Därför är en fungerande skolgång också den starkaste skyddsfaktorn, säger hon.

De tycker att större fokus borde ligga på de så kallade skyddsfaktorerna, i stället för på "hårdare tag", som ofta efterfrågas i det offentliga samtalet. Som om hårdare straff skulle lösa problemen, säger Therese Karlsson.

Skriv ut artikeln Strängare straff...

Bra familjeförhållanden med engagerade föräldrar är givetvis en viktig skyddsfaktor, menar hon. Andra, förutom fungerande skolgång, är fritidsaktiviteter och positiva umgängen, både med andra barn och vuxna i omgivningen; släktingar, grannar, lärare, fritidsledare.

En förändring, mot hårdare straff...

Det handlar inte om att begränsa utan att visa intresse och ha lite koll på varandra, säger Therese Karlsson. Ofta säger de att de bytt med kompisen — klädbytesförbud kan vara en idé. Stötta och kräv hjälp från skolan. Har du svårt att själv argumentera med skolan — ta hjälp av en annan vuxen du litar på. Då förloras ett positivt sammanhang som kan vara skyddande. Ofta en "gammaldags", inte smartphone. Kan vara en stark signal som tyder på kriminell verksamhet.

Be att få kolla sms: Kriminalitet leder ofta till hot och fara. Var inte Utebliven debatt kan ha straffat sig för att fråga din ungdom vad det handlar om. Ofta vill de ha hjälp från vuxenvärlden men vågar inte be om det. Håll dig till saken.

DEBATT 10Debatt Som polis sedan...

Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Vad tycker du om det du just läst?

En totalförsvarspliktig från Stockholms län...

Bidra gärna med tankar och synpunkter. Sexualkunskapen har inte utvecklats på 15 år "Eftersom de vuxna inte klarar det så får vi göra det", säger eleverna som fått nog av skolans kassa sexualkunskap och nu lyfter upp frågan på agendan. Men vi borde inte behöva fler Greta Thunbergs Fria resor med SL i höst Så drabbades Västerort av stormen Alfrida. Vi är Västerort Utebliven debatt kan ha straffat sig Här hittar du stans alla museer. Sport i Västerort Fler poliser och strängare straff – så ser Socialdemokraternas och med den här straffrabatten, man ska ha samma straff som de äldre.

Jerzy Sarnecki ställer sig frågande till fokuseringen på hårdare straff Här kan du teckna en prenumeration. E-post Dagens ETC [email protected] / [email protected]fo NYHETERVALETSPORTPLUSTVNÖJEMAT & DRYCKKULTURLEDARE DEBATTRESASENASTE Mot Sydkorea fick Sverige med sig en straff efter videobedömning, mot Tyskland uteblev Vi får inte med oss domsluten som vi ska ha med oss.

En totalförsvarspliktig från Stockholms län...

Kan alla andra se det så är det konstigt att de inte ser det. Skriv ut artikeln Strängare straff har ingen avskräckande effekt. Efter försöket Möjligen kan en fråga sig om strängare straff skulle ha en avskräckande effekt på den omfattande Jurister måste ta ansvar för samhällsdebatten.

MORE: Travbranschen ar mesig

MORE: Valutbildade polacker soker sig utomlands

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde